09-06
Commissie van Beroep
Afbeelding: commissie van beroep

Tijdens de vorige ALV van november 2013 is er een commissie van beroep worden geïnstalleerd. De doelstelling van de Commissie van Beroep is het behandelen van beroepszaken van leden tegen door het bestuur opgelegde disciplinaire beslissingen. Zij zullen oordelen over de juistheid van de gevolgde procedure als een lid het niet eens is met een bestuursbesluit. Over de uiteindelijke maatregel hebben zij echter geen zeggenschap.

Ingevolge artikel 10 lid 4 van de statuten van FC Winterswijk, is het bestuur bevoegd bepaalde onderdelen van zijn taken uit te doen voeren door commissies welke door het bestuur zijn benoemd. Gezien de doelstelling van de Commissie van Beroep wordt deze commissie benoemd door het hoogste orgaan van de vereniging, de Algemene Ledenvergadering.

De Commissie van Beroep bestaat uit drie leden, niet zijnde bestuurs- of kaderleden van FC Winterswijk. In de najaarsvergadering heeft het bestuur voorgesteld als leden van de commissie van beroep: de heren Hans Jager, Rick van der Burg, Gerard van Vuuren.
Tijdens de ledenvergadering van 16 juni zullen ze een toelichting op hun taken geven op hun exacte taakinvulling.

Deel dit bericht