Aanvraagprocedure velden

Op deze pagina vind u informatie over de aanvraagprocedure van de velden (oefenwedstrijden, trainingen, velden huren).

Oefenwedstrijden

 1. Leider/trainer en afdelingscoördinator nemen onderling contact op over de wens/noodzaak tot het spelen van oefenwedstrijden. In onderling overleg wordt bepaald wie contact zoekt met de tegenstander. Men spreekt onder voorbehoud een datum en tijdstip af met de tegenstander.
 2. De afdelingscoördinator beoordeelt aanvraag en dient deze in bij de veldcoördinator van Sportpark Jaspers.
 3. De veldcoördinator plant en bevestigt de datum, tijd, veld en kleedkamers terug naar de afdelingscoördinator.
 4. Leider/trainer of afdelingscoördinator bevestigt afspraak richting tegenstander en de desbetreffende wedstrijdsecretaris.
 5. De veldcoördinator draagt zorg voor verwerking in de informatie- en communicatiesystemen. (Hiermee dus ook naar kantine, EHBO en parkbeheer.)
 6. Het wedstrijdprogramma zal te vinden zijn op deze website en op de publicatieborden van Sportpark Jaspers. De kleedkamerindeling en veldtoewijzing kunnen nog tot op het laatst gewijzigd worden en zijn tijdens de speeldag op de (elektronische) borden aangegeven.
 7. Leider/trainer regelt in overleg met de organisatorisch coördinator een scheidsrechter. De naam van de geregelde scheidsrechter wordt ook bekend gemaakt aan de scheidsrechters coördinator.
 8. Bij meerdere aanvragen tegelijkertijd bepaalt de veldcoördinator (na overleg met de afdelingscoördinatoren) de definitieve uitkomst, rekening houdend met alle factoren.
 9. Oefenwedstrijden worden alleen gepland op de regulaire wedstrijddag. Dat wil zeggen zaterdag of zondag normaal competitiewedstrijd, het is vanaf dit seizoen 2018-2019 mogelijk om ook een oefenwedstrijd te plannen op doordeweekse dagen (met uitzondering van de donderdag)  regel is ,er is ruimte voor 1 oefenwedstrijd per avond en er mag niet afgeweken worden van trainingstijden/dagen wanneer het team traint. Altijd zal eerst overleg moeten zijn geweest met de OC ‘er,wedstrijdsecretaris en   veldplanning voor goedkeuring !!!

Trainingen

 1. Voor een incidentele extra training kan de desbetreffende trainer rechtstreeks contact opnemen met de veldcoördinator en wordt een datum en tijdstip overlegd.
 2. De veldcoördinator publiceert de afspraak op de informatie- en communicatiesystemen. De trainer informeert zijn/haar teamleden.

 

 1. Voor een structurele wijziging dient de verzoekende trainer een aanvraag in bij de desbetreffende technisch coördinator. De technisch coördinator beoordeelt het nut en noodzaak en of het verzoek past in het redelijkheids- en gelijkheidsbeginsel voor zijn afdeling en dient deze dan in bij de veldcoördinator. Aanvragen voor (extra) trainingen of wijzigingen kunnen dus alleen door de afdelingscoördinatoren bij de veldcoördinator ingediend worden.
 2. De veldcoördinator plant en  bevestigt de ingangsdatum, datum, tijd, veld- en kleedkamer indeling terug naar de technisch coördinator.
 3. De veldcoördinator draagt zorg voor verwerking in de informatie- en communicatiesystemen.

Velden huren

Met ingang van 01 november 2013 heeft de stichting Sportpark Jaspers de beschikking over 4 grote en door de KNVB goedgekeurde kunstgrasvelden. Er zijn ook nog een apart pupillenveldje en 2 natuurgrasvelden aangelegd. Elk kunstgrasveld is voorzien van zowel trainings- als wedstrijdverlichting. Het geheel is voorzien van een spiksplinternieuw clubgebouw met kantine, terras en ruime kleedkamervoorzieningen. Een overdekte en sta-tribune geven de uitstraling van heus stadion. Daarnaast is er voldoende parkeergelegenheid op het gehele sportcomplex.

Het Domo VarioSlide S Pro op de voetbalbalvelden van sportpark Jaspers is een revolutionair kunstgras dat zeer natuurlijk oogt en slijtvast is. Het onderscheidt zich door een zogenaamd controleerbare helix of spiraalvorm in een propellor monofilament. Deze "Helifix"technologie creert de ultieme grasmat met een prettige veerkracht. De nieuwste DOMO-mat voldoet aan de modernste Europese regelgeving. Op eredivisie- en zelfs op Champions Leagueniveau mogen hier wedstrijden gevoetbald worden. Voetballen moet met gewone voetbalschoenen, behalve met stalen of aluminium noppen.

De stichting Sportpark Jaspers verhuurt de accommodatie aan de voetbalclub FC Winterswijk voor het gelegenheid geven van sportbeoefening. Daarnaast zijn er mogelijkheden om (delen van) de deze prachtige nieuwe accommodatie te verhuren aan derden op basis van beschikbaarheid. Bij verhuur kunt u uiteraard ook gebruik maken van de kleedkamers en tegen vergoeding van de veldverlichting.

Stichting Sportpark Jaspers
p/a De Eelinkes 35
7101 PZ Winterswijk
OB nummer NL85.48.298B01
KvK Centraal Gelderland 41040515
Rabobank Winterswijk 134080432

 

Tarieven

De stichting hanteert standaardtarieven voor de verhuur van de kunstgrasvelden

A. Vriendschappelijke wedstrijden tegen een team van FC Winterswijk op initiatief van tegenstander:

 • Exclusief licht:         € 75,00 inclusief gebruik kleedkamers.
 • Inclusief licht:          € 95,00 inclusief gebruik kleedkamers.

 

B. Losse verhuur per wedstrijd:

 • Exclusief licht:         € 129,00 inclusief gebruik kleedkamers.
 • Inclusief licht:          € 159,00 inclusief gebruik kleedkamers.

 

C. Losse verhuur per volle dag (maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur):

 • Exclusief licht:         € 400,00 inclusief gebruik kleedkamers.
 • Inclusief licht:          € 450,00 inclusief gebruik kleedkamers.

 

Waarbij:

 • Een offerte uitgebracht wordt ter ondertekening
 • Voor in gebruik name van het gehuurde dienen partijen in 2-voud een huur/gebruiksovereenkomst te tekenen waarbij de algemene voorwaarden onderdeel van de overeenkomst zijn
 • Alle bedragen zijn exclusief 6% BTW
 • De door de huurder veroorzaakte schade aan het kunstgrasveld en/of accommodatie wordt in rekening gebracht aan de huurder.
 • Afzegging is mogelijk tot 48 uur voor aanvang van het huurtijdstip; hierna wordt 50% van de afgesproken huurkosten in rekening gebracht.
 • Betaling gaat uitsluitend per factuur.
 • De huurder is gehouden kennis te nemen van de algemene voorwaarden bij verhuur kunstgrasvelden, zoals hieronder beschreven, en deze na te leven.

 

Voor informatie over beschikbaarheid en het maken van een passende offerte, alsmede voor overige informatie kan contact opgenomen worden met:

Henk Graaskamp: Parkbeheer
accommodatie@fcwinterswijk.nl of 06-20494357

Leon klein Tank: Bestuur Stichting Sportpark Jaspers
leonkleintank@upcmail.nl of 06-15871408

Bert Grevers: Planning velden en kleedkamers
veldplanning@fcwinterswijk.nl of 06-53845431

 

Algemene voorwaarden

Artikel 1.
De huurder kan over het gehuurde beschikken op de overeengekomen data en tijden. De huurder dient de accommodatie direct na afloop van de huurtijd in goede staat en netjes achter te laten. Voor een zorgvuldig gebruik van het kunstgrasveld zijn de belangrijkste regels: 

 • Speel met voetbalschoenen met een vaste kunststofnop.
 • Maak de voetbalschoenen altijd schoon voor dat het kunstgras wordt betreden.
 • Betreden veld alleen door spelers, trainers, coaches, verzorgers, scheidsrechter en assistent-scheidsrechters.
 • Geen drank en/of etenswaren (Kauwgom!) op en rondom het veld.
 • Verboden te roken binnen de afrastering;

Artikel 2.
Kleedruimten en scheidsrechterruimten maken deel uit van het gehuurde. De verhuurder geeft aan welke kleedruimten door de huurder gebruikt kunnen worden. De kleedruimten zijn uitsluitend bedoeld voor omkleden en douchen.

Artikel 3.
De huurder kan 3 kwartier voor aanvang van de huurtijd beschikken over de hem toegewezen kleedruimten. De kleedruimten dienen uiterlijk 3 kwartier na het einde van de huurtijd door de huurder zijn verlaten. De huurder dient zelf zorg te dragen voor het schoonmaken (trekker) van de door hem gebruikte kleedruimten, tenzij anders is overeengekomen. Het schoonmaken dient binnen de huurtijd plaats te vinden.

Artikel 4.
De warming-up en de cooling-down dienen binnen de huurtijd plaats te vinden.

Artikel 5.
De huurder heeft geen toegang tot of recht van gebruik van de niet aan hem verhuurde gedeelten van de accommodatie.

Artikel 6.
De huurder zorgt zelf voor een scheidsrechter en zorgt ook voor de wedstrijdbal(len), tenzij anders is overeengekomen. De verhuurder zorgt voor thee in de pauze van de wedstrijd.

Artikel 7.
Gebruikers worden niet tot het gehuurde toegelaten voordat de verantwoordelijke van de huurder aanwezig is.

Artikel 8.
De huurprijs is inclusief gas, water en elektra in de kleedruimten. De kleedruimten zijn voorzien van warm en koud water, verlichting en verwarming.

Artikel 9.
Reclame-uitingen op de accommodatie zijn alleen voorbehouden aan de verhuurder.

Artikel 10.
De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor:

 • enige schade, letsel of ongeval ten aanzien van personen en/of goederen die door of vanwege de huurder tot de accommodatie zijn toegelaten;
 • enige schade, letsel of ongeval, veroorzaakt door onjuist of onoordeelkundig gebruik van de accommodatie;
 • vermissing of beschadiging van voorwerpen, materialen of sportbenodigdheden van personen die door of vanwege de huurder tot de accommodatie zijn toegelaten; 

Artikel 11.
De huurder is te allen tijde volledig aansprakelijk voor het onder artikel 10 vermelde.

Artikel 12.
Bij annulering binnen 48 uur van de geplande gereserveerde datum of bij het niet op komen dagen door de huurder wordt 50% van het afgesproken huurbedrag aan annuleringskosten/reserveringskosten in rekening gebracht . Het bestuur van Stichting Sportpark Jaspers behoudt als verhuurder het recht om hierover afwijkend te beslissen.

Artikel 13.
Bij gebruik van het kunstgrasveld en accommodatie geldt naast deze voorwaarden ook keuringscriteria, zoals deze door de KNVB worden gehanteerd. Ten alle tijden beslist de consul van de verhuurder over het doorgaan van de wedstrijden en/of traingen. Bij keuring dienen in ieder geval de volgende 2 criteria in acht te worden genomen:

 • bestaat er gevaar voor de spelers, met dien verstande dat er een verhoogd risico bestaat op blessures?
 • bestaat er gevaar voor beschadiging van het kunstgrasveld of accommodatie?

Bij afgelasting door de consul zijn geen huurpenningen verschuldigd en vervalt het overeengekomen huurcontract. Er ontstaat daardoor geen claim op enig andere datum en/of tijd.

 

Deel dit bericht