Medische zaken

Binnen onze vereniging hebben we geprobeerd om alle zaken die spelen rondom sportverzorging en EHBO zo goed mogelijk te organiseren in een medische commissie. Deze commissie bestaat uit sportverzorgers, EHBO'ers, fysiotherapeuten en een arts.

Als vereniging streven we ernaar, ook de opdracht van de commissie, dat op ieder moment als er een aktiviteit op ons complex plaatsvindt er minimaal één van de commissieleden aanwezig is. Dit niet alleen voor de verzorging van de voetballers voor, tijdens en na de wedstrijden, maar ook voor de niet-voetballers. Als er een calamiteit is kan er op een adequate en deskundige manier EHBO-assistentie verleend worden.

De commissie heeft een behoorlijk deskundig niveau, maar ook de faciliteiten kunnen we goed noemen. Er zijn meerdere behandelruimtes en we hebben tevens de beschikking over een goed geoutilleerde EHBO-ruimte, die goed toegankelijk is voor een ambulance-brancard. Tevens hebben we de beschikking over twee AED-apparaten. Alle commissieleden en de andere vrijwilligers zijn opgeleid en bevoegd om de AED te bedienen.

Bij de prestatie-elftallen, zowel bij de  jeugd als bij de senioren, streven we ernaar dat bij ieder elftal tijdens de wedstrijden een verzorger/fysiotherapeut aanwezig is.

Aanwezigheid EHBO'ers

Tijdens de wedstrijden op zaterdag en op zondag zijn er daarnaast nog enige sportverzorgers / EHBO-ers aanwezig om naast de verzorging van de voetballers ook de bezoekers aan ons complex de benodigde EHBO-begeleiding te kunnen geven.
Alle vrijwilligers die functioneren binnen onze sport-medische organisatie krijgen van de vereniging ieder jaar de gelegenheid om kennis en kunde op peil te houden middels een door de vereniging ge-initieerde en betaalde opleiding. Zo blijft ieders diploma geldig en worden nieuwe mensen in de gelegenheid gesteld om ons team te komen versterken. Op deze manier kunnen we de sportverzorging en de daarbij behorende EHBO-capaciteit waarborgen.

Gediplomeerd sportverzorgster

Onze sport-medische groep staat onder leiding van een gediplomeerd sportverzorgster (tevens bevoegd opleidster). Zij kan aan het begin van ieder seizoen alle leiders/grensrechters instrueren om hen vertrouwd te maken met de meest elementaire zaken omtrent sportverzorging en de beste eerste hulp bij sportongevallen. Middels deze deskundige en enthousiaste vrijwilligers proberen we op een optimale manier de sportverzorging en de EHBO op ons Sportpark te waarborgen.

Meer informatie

Namen van onze commissieleden en vrijwilligers vind je elders op deze website. Tevens een overzicht wanneer de verschillende personen op ons sportpark aanwezig zijn.

 

Deel dit bericht