Afbeelding: complex3

Overzicht van de gebruikregels

Op Sportpark Jaspers trainen wekelijks ongeveer 76 teams verdeeld over diverse doelgroepen. Daarnaast worden in het weekend 32 tot 40 wedstrijden gespeeld. Om de velden in topconditie te houden en iedereen op tijd te laten trainen en spelen, zijn gebruiksregels opgesteld. Deze regels zijn vastgelegd in een document waarin ook achtergrondinformatie over het gebruik van kunstgrasvelden te vinden is. Een kort overzicht van de gebruiksregels zijn in een instructiekaart verwerkt en staan hieronder.

Instructiekaart kunstgrasvelden

 1. Betreding alleen via looppoorten en schoonloopmatten. Niet over de hekken klimmen.
 2. Toegang alleen voor voetballers, leiders, coaches, trainers en wedstrijdofficials.
 3. Toegang alleen met schone voetbalschoenen met kunststofnoppen. Metalen noppen zijn niet toegestaan.
 4. Geen etenswaren of dranken op de speelvelden. Bidons zijn toegestaan.
 5. Geen kauwgom op de speelvelden.
 6. Geen glaswerk op de speelvelden.
 7. Roken, vuur of hete voorwerpen op de speelvelden zijn absoluut verboden. Dit geldt ook voor de dug-outs.
 8. Ouders, supporters en overig publiek, huisdieren behoren achter de speelveldomheining.
 9. Verplaatsbare doelen mogen niet gesleept of geduwd worden (optillen).
 10. Verplaatsbare doelen worden na gebruik opgeruimd op de daarvoor bestemde plaatsen.
 11. Verplaatsbare doelen niet over het hekwerk slepen maar door de toegangspoorten het veld op dragen.
 12. Aan het eind van de training- of wedstrijd verplaatsbare doelen opruimen op hun daarvoor bestemde plek.
 13. Tijdens wedstrijden mogen geen verplaatsbare doelen in de uitloopstroken staan.
 14. Het is niet toegestaan om met opzet cq. bewust tegen de omheining te schieten.
 15. Het is verboden in de netten of ballenvangers te hangen of te klimmen.
 16. Voertuigen, kinderwagens en/of buggy’s op speelveld zijn verboden.
 17. Het is ten strengste verboden om scherpe voorwerpen (bijv. paraplu) in het kunstgras prikken/steken.
 18. Spugen op de kunstgrasvelden is een zeer onhygiënische bezigheid en nadrukkelijk wordt een ieder verzocht dit na te laten.
 19. Meld beschadigingen of onvolkomen altijd direct via leider of trainer aan de veldcoördinator.
 20. De vereniging behoudt zich het recht voor om schade te verhalen.
Deel dit bericht