04-10
Aanpassingen verkeerssituatie op Sportpark Jaspers
Afbeelding: logo-gemeente-winterswijk

Afgelopen week is er begonnen met het aanpassen van de verkeerssituatie bij de entree naar onze parkeerplaats. Zoals jullie weten is er regelmatig  geklaagd over de verkeerssituatie bij de entree van sportpark Jaspers. Klachten over de verlichting, maar ook over de chaotische situatie, vooral bij de uitgang van de fietsenstalling van FC Winterswijk.

De gemeente Winterswijk heeft samen met het bestuur van FC Winterswijk en een externe deskundige overleg gepleegd wat gedaan zou kunnen worden om de situatie te verbeteren.

Uitkomst hiervan is een  plan om twee fietsoversteken in het Sportpark Jaspers aan te passen en meer in overeenstemming toebrengen met de richtlijnen.

Het betreft de oversteek van het vrijliggende fietspad langs de westzijde van Jaspersweg, ter plaatse van de in/uitgang sportpark.  Deze komt op een verhoging te liggen om duidelijk aan te geven dat de fietsers voorrang hebben.

Ook de fietsoversteek naar de  fietsenstalling van FC Winterswijk wordt op een verhoging (drempel) gelegd en iets verplaatst richting het parkeerterrein.

De oversteekplaats komt daarmee verder van het kruispunt af te liggen en is daardoor beter zichtbaar voor automobilisten die van/naar het parkeerterrein van FC Winterswijk rijden.

Daarmee wordt ook voorkomen dat fietsers al te gemakkelijk via de rijbaan naar de fietsenstalling  fietsen in plaats van het fietspad te volgen.
Ook de verlichting wordt verplaatst, wel rekening houdend met flora en fauna wetgeving.

In de bijlage het ontwerp

Deel dit bericht