17-12
Alcoholverbod < 18 jaar
Afbeelding: Alcohol 18 jaar

Vanaf 1 januari 2014 ligt de leeftijdsgrens voor de verkoop van alle alcoholhoudende drank bij 18 jaar. Aan jongeren onder de 18 mag vanaf die datum dus geen alcoholhoudende drank verkocht worden.

Het is wetenschappelijk aangetoond dat alcohol schadelijk is voor de gezondheid. Vooral bij jongeren, omdat deze nog in de groei zijn. Daarbij gaat het vooral om de hersenen, maar ook andere organen die nog in ontwikkeling zijn. Onderzoek laat zien dat er een duidelijk verband is tussen schoolverzuim en alcoholgebruik. En de kans op een alcoholverslaving is groter als op jonge leeftijd wordt begonnen met alcohol drinken. Jongeren lopen bovendien eerder een alcoholvergiftiging op dan volwassenen. Alcohol speelt daarnaast een grote rol bij agressie, geweld en ongelukken in het verkeer. De overheid is er daarom alles aan gelegen om het alcoholgebruik onder jongeren terug te dringen.

Welke straf riskeren jongeren onder de 18 jaar?
Om te beginnen, het is niet strafbaar om alcohol te drinken in de privésfeer. Ook niet voor jongeren onder de 18 jaar dus. Jongeren die op straat lopen en onder invloed zijn, maar geen alcohol in bezit hebben, zijn ook niet strafbaar omdat niet kan worden aangetoond of ze alcohol hebben gedronken in een publieke gelegenheid.
Openbare dronkenschap is wel strafbaar, maar dat geldt ook voor meerderjarigen.  Hierop wordt een opmerkelijke uitzondering gemaakt: het onwel zijn door alcoholgebruik is niet strafbaar, omdat dit jongeren zou kunnen belemmeren om hulp te zoeken, wat zou kunnen leiden tot gezondheidsrisico’s.
Nog een opmerkelijke uitzondering: horecamedewerkers van 16 en 17 jaar (bijvoorbeeld leerlingen) mogen wel alcohol verkopen, maar niet zelf nuttigen. Voor het drinken van een alcoholhoudende drank in het openbaar krijgen jongeren van 16 tot 18 jaar een boete van 90 euro. Jongeren onder de 16 jaar krijgen de helft opgelegd: 45 euro.

Welke straffen kunnen horecagelegenheden zoals voetbalkantines oplopen?
Bij het schenken van een alcoholhoudende drank aan een minderjarige riskeert een horecagelegenheid in eerste instantie een boete van 1360 euro. Bij herhaling wordt de boete verhoogd en kan de burgemeester zelfs besluiten de vergunning in te trekken en de horecagelegenheid te sluiten voor onbepaalde tijd. Horecagelegenheden zijn wettelijk verplicht om twee stickers te plaatsen, met daarop de teksten ‘< 18 jaar verkopen wij geen alcohol’ en ‘< 25 jaar laat je legitimatie zien’.

Wie handhaaft het alcoholverbod tot 18 jaar?
Sinds 1 januari 2013 zijn de Nederlandse gemeenten verantwoordelijk voor het handhaven van de Drank- en Horecawet. Het Bureau Horeca Bijzondere Wetten constateerde begin oktober dat driekwart van alle gemeenten nog niet beschikt over een handhavingsbeleid. Er worden normaal gesproken toezichthouders opgeleid en aangesteld, die zich fulltime bezig houden met handhaving van het alcoholverbod. Zij opereren in burger, doen controles bij horecagelegenheden, slijterijen, supermarkten en sportkantines en kunnen jongeren een boete opleggen.

Deel dit bericht