27-11
Bord gaat bezoekers helpen parkeerplek te vinden
3954

In de ALV (Algemene Leden Vergadering) van 24 november zijn beelden getoond van de oplossing die gezocht wordt voor de parkeerdrukte op met name de zaterdagmorgen. Te vaak gebeurt het dat bezoekers hun auto langs de slootkant parkeren.

De oplossing is tweeërlei:
Op de parkeerplaatsen achter het zwembad, tussen veld 1 en 2, is plaats voor 50 auto’s waarvan de voetbalclub gebruik kan maken. Middels een speciaal verwijsbord wordt vanaf komende week hiernaar verwezen. Indien de normale 200 parkeerplaatsen voor het clubhuis bezet zijn, kan er een bordje ‘vol’ geplaatst worden op dit verwijsbord, waardoor bezoekers hopelijk linksaf zullen slaan en deze 50 plekken gaan benutten.
Tegelijkertijd zijn we met de gemeente in gesprek om tegen geringe kosten 43 extra parkeerplaatsen te creëren tussen Jaspersweg en (natuurgras)veld 5. Op een stevige ondergrond die ingezaaid wordt met gras.
Voor eind december zal helder zijn of dit een reële optie is.
 

Deel dit bericht