06-04
FC Winterswijk Seniorenraad
Afbeelding: fcwinterswijk_van_het_bestuur

Tijdens de laatste ledenvergadering waarin het bestuur de koers voor de komende jaren heeft gepresenteerd is ook besloten een Jeugdraad en Seniorenraad in het leven te roepen.

Manager Jeugd Rob Klein Langenhorst heeft voor het samenstellen van de Jeugdraad inmiddels een oproep gedaan bij onze jeugdleden.

Als managers Senioren, Verenigingszaken en Accommodatie doen wij nu een oproep aan leden van FC Winterswijk die 18 jaar of ouder zijn en interesse hebben om in een Seniorenraad mee te denken en met voorstellen te komen om onze mooie vereniging te ondersteunen en te adviseren over verschillende zaken die binnen de vereniging spelen. Het kunnen uiteenlopende zaken zijn die door leden van de Seniorenraad worden ingebracht.

Bijvoorbeeld de volgende onderwerpen kunnen aan de orde komen:

  • De uitgesproken visie en ambities; hoe krijgen die gestalte en welke voorstellen vanuit de Seniorenraad kunnen hieraan een positieve bijdrage leveren.
  • Binnen de verschillende geledingen worden regelmatig zaken besproken en blijven daar vaak binnenskamers. Via de Seniorenraad kun je deze ook bespreekbaar maken en vervolgens kenbaar maken aan het bestuur.
  • Op welke wijze kunnen wij vrijwilligers meer betrekken bij onze vereniging in het algemeen en bijvoorbeeld bij geld genererende acties.
  • Hoe kunnen wij het toenemende tekort aan scheidsrechters een halt toe roepen (welke initiatieven zouden wij kunnen ontplooien).

Er zullen ongetwijfeld nog veel meer thema’s zijn die in deze Seniorenraad naar voren gebracht kunnen worden. Het is daarom zeer wenselijk dat vanuit de verschillende geledingen binnen FC Winterswijk afgevaardigden in deze Seniorenraad zitting nemen. Vanuit bijvoorbeeld de zaterdag- en zondag tak prestatief/recreatief, de damesafdeling, vanuit de horecamedewerkers, Sponsorcommissie en de overige grote groep vrijwilligers.

Je neemt zitting in de Seniorenraad voor minimaal 1 seizoen en met een maximum van 3 seizoenen. De Seniorenraad komt gemiddeld 1x per kwartaal bij elkaar en bestaat uit 7 tot 10 personen.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Hans Kranen: hanskranen@fcwinterswijk.nl

Met vriendelijke groet,

Hans Kranen, Manager Senioren
Bert Grevers, Manager Verenigingszaken
Henk Graaskamp, Manager Accommodatie

Deel dit bericht