18-01
FC Winterswijk wil meer licht op parkeerplaats
Afbeelding: 2015-01-14 Vleermuis

In de vergadering van de Commissie Ruimte van de gemeente Winterswijk van woensdag 14 januari sprak onze voorzitter in om "een ernstig probleem onder de aandacht te brengen." Hij doelde op de onveilige situaties die in het donker ontstaa op de parkeerplaats van ons sportpark. Het speelt al sinds 2013, maar bij de ambtenaren van de gemeente vinden wij geen gehoor. Daarom wendde het bestuur zich nu rechtstreeks tot de politiek.

In het donker, zeker als het ook nog regent, kunnen fietsers en automobilisten elkaar heel slecht zien. Dat leidt tot gevaarlijke toestanden omdat de fietsen en auto's elkaar kruisen en met een beetje pech kruisen ze elkaar drie keer. Drie keer, waarbij iedereen zeer goed moet opletten. Al meerdere keren heeft FC Winterswijk hiervoor bij de gemeente, mede namens verontruste ouders, aandacht gevraagd. Op dinsdag- en donderdagavond komen er 200 tot 300 kinderen op de fiets en zijn er zo'n 50-100 autobewegingen.

De oplossing lijkt simpel: sterkere verlichting. De reden dat het hier relatief donker is, heeft er echter mee te maken dat ons parkeerterrein in het foerageergebied van verschillende soorten vleermuizen ligt en daarom niet al te veel belast mag worden met licht.  Nu dit echter tot onveiligheid leidt gaven alle politieke partijen aan, in reactie op het betoog van onze voorzitter, dat er naar de situatie gekeken moet worden. Daarom gaan de commissieleden op donderdag 22 januari om 19.00 uur zelf de situatie ter plekke beoordelen.

Commissievoorzitter Henk Jan Tannemaat is in zijn hoedanigheid als gemeenteraadslid van Winterswijks Belang al wezen kijken. Tannemaat vindt de situatie echt levensgevaarlijk: "Als het donker is en regent kun je wachten op een ongeluk". Wethouder Rik Gommers had ambtelijk nog niet van dit probleem gehoord en is donderdag 15 januari al poolshoogte gaan nemen. Hij gaf aan dat Veiligheid wel degelijk hoog bij hem in het vaandel staan. De wethouder heeft aangegeven dat de gemeente de uiterste grens zal opzoeken van de natuurrichtlijnen om het probleem op te lossen.

Deel dit bericht