15-04
Gebruik geluidsinstallatie clubhuis bij feesten
Afbeelding: 2014-04-12 mobiele-geluidsinstallaties

Tijdens het onlangs gehouden kampioensfeest van Zondag Mannen 9 hebben wij vanuit de buurt enkele klachten ontvangen over geluidsoverlast. De politie is op bezoek geweest en heeft geconstateerd dat de overlast niet zozeer het volume van de muziek betreft (deze bleef binnen de norm, in decibel gemeten) als wel de dreun van de bastonen. Deze werd als zeer hinderlijk ervaren.

Omdat wij een goede relatie met de buurt belangrijk vinden is door het bestuur besloten dat vanaf heden bij (kampioens)feesten alleen gebruik zal worden gemaakt van de eigen geluidsinstallatie in het clubhuis. Deze is daartoe meer dan toereikend en hierin is destijds dan ook voldoende geld geïnvesteerd. Inhuren van extra geluidsinstallatie is dan ook niet meer toegestaan. Ook is het niet toegestaan dat ingehuurde DJ’s dergelijk extra apparatuur vanuit hun eigen PA/geluidsinstallatie gebruiken.

Nogmaals: wij willen niet in verdere discussie met buurtbewoners terechtkomen.

Deel dit bericht