03-03
Geen aanleg extra parkeerplaatsen
Afbeelding: 2014-11-25 Parkeerbord

Op dit moment vinden er afrondende werkzaamheden plaats door Wenninkhof op het stuk grond nabij de velden 5 en 6. Er is overwogen op die plek extra parkeerplaatsen aan te leggen, maar de realisatiekosten per parkeerplaats bleken zodanig hoog dat het bestuur heeft besloten (vooralsnog) van dit plan af te zien. Er zal nu alleen gras ingezaaid worden.

Door het nieuwe parkeer-verwijzingsbord aan het begin van onze parkeerplaats, gaan wij ervan uit dat ook de parkeerplaatsen bij het zwembad beter benut zullen worden, waardoor er normaal gesproken geen parkeerproblemen te verwachten zijn.

Deel dit bericht