15-02
JA, ik word vrijwilliger
Afbeelding: Ja ik word vrijwilliger

JA, ik word vrijwilliger…………
Dat was het motto waaronder de ondersteuning werving vrijwilligers, waar ik deel van uitmaak, de afgelopen weken op midweekse avonden een spontane actie met een prachtige score heeft gehouden. Overigens is het u vast weleens opgevallen dat op enkele dagen in het seizoen op ons sportpark bepaalde personen gesprekken aangaan met aanwezigen met het oog op het verrichten van mogelijk vrijwilligerswerk; altijd goede acties!

Hoe, wie, wat, wanneer, lukt toch niet, etc.etc…….

DAT zijn vaak de vragen en/of opmerkingen als je binnen een vereniging, zo ook bij de onze, op zoek gaat (of anders gezegd blijvend op zoek moet) om te waarborgen dat alle functies ook daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden c.q. blijven.
Met een ledental van meer dan 1.500 en een vrijwilligersbestand van meer dan 400 moeten we met z’n allen al bijzonder trots zijn. Laten we dat zeker niet vergeten!!

Zoals u wellicht weet is een groot aantal vrijwilligers actief, in welke functie en in welke frequentie dan ook. Elke vrijwilliger is er 1 of niet dan? Hoe vaak, wanneer, welke functie..dat maakt niet uit.

Nu, terug naar de spontane actie: met de spelers/speelsters van alle juniorenteams (C tot en met A), inclusief de meisjesteams is, voorafgaande aan hun training, een inventarisatieronde van 15 minuten gehouden. Elk team apart.
Tijdens die bijeenkomst zijn de aanwezigen geïnformeerd over de noodzaak tot, de omvang en inhoud van het vrijwilligerswerk. Op het eind van de bijeenkomst kregen ze een A4-formulier voorgelegd om in te vullen. En hopelijk waren ze overtuigd van de noodzaak om als vrijwilliger een steen(tje) bij te dragen, misschien kan dat wel via de Maatschappelijke Stage of de regulier stage (bv. Sport en Bewegen).  Maar zeker is dat iedereen sowieso even “bijgepraat” is over het vrijwilligerswerk. Wij hopen dan ook dat zeker bij ieder lid het besef aanwezig is dat hij of zij zijn/haar steentje bij kan, of beter gezegd: moet (eigenlijk wel) dragen als vrijwilliger. Misschien al op korte termijn of wellicht de bereidheid om op een later moment in te stromen.

De “eindscore”  was boven verwachting goed. Dat is prachtig. En “we” gaan ermee aan de slag.
Zoals verwacht heeft, met name, de C-lichting en de Meisjes C en B een goede score opgeleverd.

Binnenkort start, zoals elk seizoen prima wordt georganiseerd (i.s.m. Grol), de pupillenscheidsrechtercursus. Na een korte cursus hebben we hopelijk weer de beschikking over nieuwe, talentvolle scheidsrechters bij de F- en E-pupillen, daar is ook zeker behoefte aan hoor.
Daarom worden z.s.m. enkele personen benaderd om deze cursus nu al te volgen bij ons het sportcomplex. Een aantal cursisten zijn al opgegeven. Zeer zeker zijn nieuwe jeugdtrainers, jeugdleiders, EHBO-ers welkom, buiten diverse andere functies waar behoefte aan ondersteuning is.

De “score” wordt nader uitgewerkt en de verantwoordelijke personen binnen FC Winterswijk gaan daar een vervolgactie op instellen (scheidsrechterscoördinatie, technische commissie en organisatorische coördinatoren). Laten we hopen dat ook daadwerkelijk een grote groep junioren bij ons als vrijwilliger aan de slag gaat/wil gaan.

Bekijk hier de resultaten, waarbij er bij de inventarisatierondes een drietal functies benoemd zijn. Maar ook konden ze andere functies invullen, ze kregen de FLYER mee aan het eind met het verzoek deze ook thuis te laten zien. Want misschien wil vader, moeder, broer, zus wel vrijwilliger worden.

Dank aan degenen die interesse hebben getoond.
De trainer Martijn Prinsen van C1 heeft toegezegd er zelf met zijn team aandacht aan te schenken.
Mooi gebaar en we hebben er vertrouwen in dat ook die actie daadwerkelijk concreet resultaat oplevert.

Ron Even

Deel dit bericht