26-05
Ledenvergadering 12 juni 2023
Afbeelding: fcwinterswijk_van_het_bestuur

De traditionele (halfjaarlijkse) ledenvergadering vindt plaats op maandag 12 juni. Waarbij u van harte bent uitgenodigd.

Onderstaand kunt u de notulen van de najaarsvergadering 2022 en extra ledenvergadering van 30 januari 2023 inzien en tevens de agenda voor aankomende vergadering.
Noteer deze datum dus in uw agenda en wij hopen u in ieder geval op 12 juni te mogen begroeten!

Met sportieve groet,

Het bestuur

Agenda voorjaarsvergadering 12-06-2023
Notulen extra ALV 30-01-2023
Notulen najaarsvergadering 28-11-2022

Deel dit bericht