14-10
Onderste rij stoelen roept vragen op
Afbeelding: 2013-10-10 Dug outs 002

Van de enthousiastelingen die de voortgang van de bouw volgen krijgen we af en toe vragen over het zicht dat mogelijk is op de onderste rij stoelen op de hoofdtribune.Hierbij een toelichting die misschien verhelderend kan werken.

Oorspronkelijk zouden we 8 rijen stoelen krijgen op de hoofdtribune. Eind 2012 werd gestart met de aanleg van de fundering van het clubhuis/tribune op een daartoe bepaalde hoogte. Op dat moment waren er nog besprekingen over de aanleg van de velden en de infra daar omheen, want dit was toen nog niet passend binnen het gemeentelijk budget (lees: was nog te duur). Om kosten naar beneden te brengen is in die periode besloten niet enorm veel zand op te brengen op het beoogde hoofdveld, maar het bestaande peil te handhaven en de drainage lager te leggen. Omdat deze uitloopt in de sloot is de sloot dieper uitgegraven. Een goedkopere optie dan al dat zand opbrengen. Dit betekende dat het hoofdveld ten opzichte van het clubhuis eigenlijk lager is komen te liggen dan oorspronkelijk gedacht. Dit gaf mogelijkheden om een extra rij stoelen ‘eronder te plakken’. Die mogelijkheid hebben we aangegrepen.

Op die onderste rij is het nog altijd mogelijk goed over de reclameborden te kijken en zicht te hebben op het veld. Dat de hogere plekken beter zicht bieden mag helder zijn. Totaal gaat het om 559 stoelen, waarvan 62 zich op de onderste rij bevinden. Bijna 500 toeschouwers hebben dan ook prima zicht.

Voor de dug-outs is gekozen om deze liefst 38 meter uit elkaar te plaatsen. De KNVB schrijft minimaal 10 meter voor en maximaal 40 meter. Deze afstand van 38 meter garandeert een goede zichtlijn voor het publiek. Ook al omdat de dug-outs transparant zijn. Ook is de kans op ongewenste woordenwisselingen tussen begeleiders van uit- en thuisteams door de grote afstand kleiner. Een overweging is nog geweest om ze aan de overkant te plaatsen, maar dan zou iedereen in de dug-out altijd ofwel in de zon kijken ofwel in de regen staan (weerkant). Was dus geen echte optie.

Afsluitend: laat ons hopen dat we toekomstig alle 559 stoeltjes een keer nodig hebben tijdens een wedstrijd…

Deel dit bericht