27-11
Staantribune "De Morgenzon"
Afbeelding: fcwinterswijk_van_het_bestuur

Als we de omgeving van ons hoofdveld bekijken valt ons uiteraard als eerste het hoofdgebouw op, met de prachtige tribune die daar aan vast zit. Aan de overzijde van het hoofdgebouw zien we een prachtig gelegen en strak aangelegde staantribune met een dubbele rij sponsorborden daarboven. Deze staantribune is gerealiseerd en financieel mogelijk gemaakt door de jubileumcommissie van WVC. Wij als bestuur waren zeer vereerd met dit bijzondere geschenk en hebben er in toegestemd dat de staantribune de naam “De morgenzon“ zou mogen dragen. Nooit is echter afgesproken, hoe groot en welke vorm die aanduiding zou krijgen.

Door allerlei redenen, soms door oorzaken of schuld buiten betrokkenen om, is de plaats en de omvang van het bord ter discussie komen te staan. Na overleg van betrokkenen, bestuur en de jubileumcommissie, zijn we  tot de volgende oplossing gekomen. Het bord word in het midden van de staantribune onder de reklameborden  gemonteerd. Op die manier toch goed zichtbaar en géén storende factor in de lijn van de reklameborden.

We hopen op deze manier dat een ieder zich kan vinden in de naamgeving en de plaats.

Het Bestuur

Deel dit bericht