21-06
Toelichting vacature vicevoorzitter en bestuurslid Facilitaire Zaken
Afbeelding: Bestuurslid gezocht

Bij de start van FC Winterswijk (01-07-2013) is er conform de geldende regelgeving een bestuur aangesteld. Dit eerste bestuur heeft een afwijkende aftreedtermijn opdat de bestuurlijke continuïteit van de vereniging gewaarborgd blijft.

Op advies van de werkgroep Bestuur & Organisatie zullen de eerste 4 jaar jaarlijks 2 bestuursleden aftredend zijn. Deze bestuursleden kunnen zich wel verkiesbaar stellen. Binnen het bestuur is hiervoor een schema van aftreden gemaakt. Conform de geldende voorschriften is jaarlijks 1 lid van het dagelijks bestuur en 1 gewoon bestuurslid aftredend. Voor 2014 zijn de bestuursleden Erwin Wiggers en Michel Frenken aftredend. Zij hebben kenbaar gemaakt niet verkiesbaar te zijn.

Bij de start van FC Winterswijk is er om diverse redenen voor gekozen niet conform de afgesproken organisatiestructuur te gaan werken, maar te beginnen met 2 voorzitters (Gerrit te Kolste en Erwin Wiggers) en geen vicevoorzitter te benoemen. Het is overigens altijd de bedoeling geweest om op termijn te gaan werken conform de afgesproken organisatiestructuur. Omdat Erwin Wiggers zich niet verkiesbaar stelt als voorzitter breekt dit punt dus reeds na 1 jaar aan. Om die reden is er in de najaarsvergadering van 2014 dus een vacature voor vice-voorzitter.

Door het bestuur van FC Winterswijk zal voor de ontstane vacatures (vicevoorzitter en bestuurslid Facilitaire Zaken) een voordracht worden gemaakt.
Leden van FC Winterswijk kunnen zich desgewenst tegenkandidaat stellen.

Deel dit bericht