24-10
Uitnodiging najaarsvergadering 2020
Afbeelding: fcwinterswijk_uitnodiging

Hierbij wordt u van harte uitgenodigd voor de najaarsvergadering op 9 november a.s. die door het coronavirus online gehouden zal worden.

Hieronder de agenda voor de komende vergadering, inclusief de aanmeldingsprocedure voor deze onlinevergadering en de notulen van de najaarsvergadering vorig jaar november. De aanmelding vor de najaarsvergadering is verlengd tot en met zaterdag 7 november.

Update 05-11-2020:
De ALV wordt gehouden via het medium ZOOM. Aanmelden kan door een mail te sturen naar secretaris@fcwinterswijk.nl
Aangemelde leden krijgen uiterlijk zondag 8 november een mail met laatste instructie en inloggegevens voor deze eerste digitale ALV.
Hierin staat onder andere dat personen die nog geen ervaring hebben met ZOOM vanaf ca. 19.30u toegang kunnen krijgen tot de vergadering.
Voorafgaand kunt u ZOOM installeren op de PC, of de app downloaden op tablet of smartphone.

Stellen van vragen:
Voorafgaande de vergadering kunnen via bovengenoemde mailadres per mail of schriftelijk vragen gesteld worden. Deze worden tijdens de ALV behandeld.
Het stellen van vragen tijdens de vergadering proberen we tot een minimum te beperken.

Reeds geplaatste stukken ter voorbereiding ALV:

Agenda najaarsvergadering 2020

Notulen najaarsvergadering18-11-2019

Jaarverslag Bestuur FC Winterswijk seizoen 2019-2020

Wij ontmoeten u graag bij onze eerste online algemene ledenvergadering.

Bestuur FC Winterswijk

Deel dit bericht