30-05
Uitnodiging voorjaarsvergadering
Afbeelding: fcwinterswijk_van_het_bestuur

Hierbij wordt u van harte uitgenodigd voor de voorjaarsvergadering van 12 juni 2017.
Bijgaand de agenda en de notulen van de vorige vergadering.

Agenda voorjaarsvergadering
Notulen najaarsvergadering

Deel dit bericht