15-08
Vervanging veldverlichting gaat van start
Afbeelding: Veldverlichting OVI

Op maandag 21 augustus a.s. gaat er gestart worden met het vervangen van de veldverlichting. Na maanden van voorbereiding voor onder andere opstellen technische specificaties, verlichtingsplan, aanvraag offertes, overleg met de Gemeente Winterswijk is het eindelijk zover. Voordat we de plannig onderstaand beschrijven willen we namens FC Winterswijk de projectgroep, Stichting Sportpark Jaspers en de Gemeente Winterswijk hartelijk danken voor de samenwerking en inzet om e.e.a. te kunnen realiseren.

De planning
Uitvoering door: OVI Enschede
Start: Maandag 21 augustus Hoofdveld.
Vervolgens zullen de velden 1-2-3 en 4 gerealiseerd worden.
Geplande oplevering: vrijdag 25 augustus 2023

Beschikbaarheid velden
De velden zijn in de avond beschikbaar voor trainingen, gelukkig is het nog niet dusdanig donker dat verlichting noodzakelijk is.
Wij willen iedereen op wijzen dat het gebruik van de velden tot 17.00u niet mogelijk is i.v.m. de uitvoering van werkzaamheden. Voor het gebruik van de velden graag contact opnemen met Henk Graaskamp. 

Hoe is de vervanging geregeld?
Voetbalvereniging FC Winterswijk, Stichting Sportpark Jaspers en de gemeente Winterswijk werken samen in de aanleg, het beheer, het onderhoud en de verduurzaming van de sportaccommodatie.

De gemeente Winterswijk is eigenaar van de grond en verhuurt voetbalvelden aan de Stichting Sportpark Jaspers (hierna: stichting). De stichting zorgt voor de aanleg en het beheer van het Sportpark Jaspers. Het sportpark is in gebruik door voetbalvereniging FC Winterswijk. Naast het clubgebouw met het kassahokje, bestaat de accommodatie uit 7 voetbalvelden, waarvan 5 velden met verlichting.

Samen gaan genoemde partijen de bestaande verlichting van de voetbalvelden vervangen door led-verlichting. Daarmee wordt bespaard op het energieverbruik, wordt bijgedragen aan de verduurzaming van de sportaccommodatie, wordt bijgedragen aan de opgave om de gemeente Winterswijk energieneutraal te maken en blijven partijen invulling geven om tegen de maatschappelijk laagst acceptabele kosten gelegenheid te gegeven aan sportbeoefening op Sportpark Jaspers. De subsidie van de gemeente zorgt ervoor dat de vervanging van led-verlichting rendabel wordt en dat partijen invulling kunnen geven aan de realisatie daarvan.

De Stichting Sportpark Jaspers is opdrachtgever voor de uitvoering en de gemeente draagt financieel bij. De led-armaturen komen in eigendom en beheer van de stichting. De velden en lichtmasten blijven in eigendom en beheer van de gemeente. De werkzaamheden worden uitgevoerd door het bedrijf O.V.I. Enschede. Heegt Installatie B.V. en Bouwbedrijf Hengeveld B.V. zijn betrokken als adviseur/huisaannemer. Immers, er wordt niet aan de mooie accommodatie ‘gesleuteld’ zonder dat daarover bouw- en/of installatietechnisch advies is ingewonnen.

De stichting en de projectgroep hebben in de voorbereiding diverse werkzaamheden uitgevoerd: verschillende afstemmingsmomenten met de gemeente Winterswijk, overleg met andere buitensportaccommodaties, afstemming met bestuur FC Winterswijk, samenstellen projectgroep, opvragen offertes, beoordelen offertes, aanvragen gemeentelijke subsidie, afstemming uitvoering, etc.

Met O.V.I. Enschede hebben we een partij aan boord die kwaliteit levert tegen een betaalbare prijs. Daarbij is niet alleen gekeken naar de investeringskosten, maar ook naar de lichtintensiteit en -verdeling alsmede het energieverbruik. De uitvoering bestaat uit het vervangen van 64 bestaande lampen van 5 velden door led-verlichting. 

Met vriendelijke groet,

Projectgroep LED-verlichting
(Clemens Groot Kormelink, Jaap Leuijerink, Henny Stemerdink en Henk Graaskamp) en Stichting Sportpark Jaspers (Erik van Veen, Jan Oosterveld en Leon klein Tank).

Deel dit bericht