01-05
Vervolg overleg met gemeente over verkeersveiligheid rond sportpark Jaspers
Afbeelding: fcwinterswijk_van_het_bestuur

Op donderdag 26-4-2017 heeft een afvaardiging van het bestuur op het gemeentekantoor een tweede overleg gehad over de verkeersveiligheid rond sportpark Jaspers en in het bijzonder de situatie bij onze parkeerplaats.

Namens de gemeente Winterswijk waren twee verkeersdeskundigen aanwezig en daarnaast een vertegenwoordiger van Veilig Verkeer Nederland.

Aanleiding
Het tweede overleg is geïnitieerd om het uitgebrachte rapport van een onafhankelijk verkeersadviseur te bespreken. In dit rapport zijn 3 verschillende opties uitgewerkt die de verkeersveiligheid op onze parkeerplaats en de toerit verbeteren.

Conclusie vergadering
Gezamenlijk is gekozen voor de optie, waarbij onder andere de oversteek voor fietsers op onze parkeerplaats wordt verlegd en de kleur van het aanwezige fietspad opvallender wordt gemaakt.

Huidige status
Inmiddels heeft de wethouder (de heer R. Gommers) ingestemd met toepassing van betreffende optie, mits dat niet leidt tot beperktere toegang tot de andere sportvelden en mits dat qua financiering acceptabel is.

Gemaakte afspraken
- Projectvoorbereiders van de gemeente gaan de gekozen optie op korte termijn verder uitwerken in een project en van een begroting voorzien.
- Daarna zal het uitgewerkte project aan het bestuur van FC Winterswijk worden teruggekoppeld.
- Daaropvolgend zal het project worden voorgelegd aan het college, waarbij exacte termijnen van de doorlooptijd nu nog niet kunnen worden afgegeven.
- Zodra de termijnen wel bekend zijn waarbinnen één en ander kan worden gerealiseerd zal dit door de gemeente aan ons worden doorgegeven.

Het bestuur zal u uiteraard op de hoogte houden van het vervolgtraject.

Deel dit bericht