08-06
Vooraankondiging (halfjaarlijkse) ledenvergadering
Afbeelding: fcwinterswijk_uitnodiging

De traditionele (halfjaarlijkse) ledenvergadering vindt plaats op maandag 20 juni. Waarbij u van harte bent uitgenodigd.

Onderstaand kunt u de notulen van de najaarsvergadering 2021 inzien en tevens de agenda voor aankomende vergadering.
Noteer deze datum dus in uw agenda en wij hopen u in ieder geval op 20 juni te mogen begroeten!

Met sportieve groet,

Het bestuur

Notulen najaarsvergadering 2021
Agenda voorjaarsvergadering 2022

Deel dit bericht