03-06
Voorlopige Indelingen Teams Seizoen 2024-2025
Afbeelding: fcwinterswijk_jeugd

Beste ouder(s) en verzorger(s),

Via deze weg publiceren wij de voorlopige teamindelingen voor de middenbouw en bovenbouw voor het seizoen 2024-2025:

-         Teamindeling onderbouw seizoen 2024-2025

-     Teamindeling middenbouw seizoen 2024-2025

-     Teamindeling bovenbouw seizoen 2024-2025

-         Teamindeling meiden/vrouwen seizoen 2024-2025

Nu weten we uit ervaring dat spelers zich snel kunnen ontwikkelen. Gedurende het seizoen 2024-2025 wordt dan ook voortdurend door trainers en technisch coördinatoren gemonitord of de speler een passende ‘uitdaging’ heeft in zijn/ haar team.

We kunnen ons voorstellen dat er vragen of opmerkingen zijn over de indeling van uw kind. Als deze er zijn, dan kunt u die uitsluitend per mail voor 11 juni 2024 doen toekomen aan:
onderbouw@fcwinterswijk.nl
middenbouw@fcwinterswijk.nl
bovenbouw@fcwinterswijk.nl,
meiden-vrouwen@fcwinterswijk.nl
(Vragen of opmerkingen die anders dan bovenstaand binnen komen, zullen we niet in behandeling nemen)

De vragen en opmerkingen zullen we inventariseren en vervolgens bespreken. Voor 23 juni 2024 nemen wij contact op met diegenen die ons gemaild hebben om een antwoord op de vraag te geven of een opmerking van een reactie te voorzien.

Tot slot, de ervaring leert dat er door sommige ouders soms best ‘heftig’ gereageerd kan worden op de teamindeling van hun kind. Natuurlijk staan we open om te reageren op uw vragen of opmerkingen, maar hopen dat we dat op een respectvolle manier met elkaar kunnen doen

Sportieve groet,
Coördinatoren onderbouw, middenbouw, bovenbouw, meiden/vrouwen en bestuurslid voetbalzaken

Deel dit bericht