27-06
Wijziging organisatiestructuur FC Winterswijk
Afbeelding: fcwinterswijk_van_het_bestuur

Tijdens de ledenvergadering op 18 juni jl. heeft het bestuur de wijziging van de organisatiestructuur gepresenteerd.
Na een zorgvuldige evaluatie van de afgelopen 5 jaar heeft het bestuur besloten de organisatiestructuur te wijzigen.

Aanleiding
Door de rechtstreeks bestuurslijnen naar alle geledingen binnen FC Winterswijk in de huidige situatie komen te veel operationele zaken op het bord van het bestuur, die er in veel gevallen te ver vanaf staat en daardoor niet voldoende slagvaardig acteert. Het bestuur is enerzijds te veel onderdeel van het dagelijkse proces en komt anderzijds onvoldoende toe aan bestuurstaken als visie- en beleidsontwikkeling en het invullen en bewaken van ambities, die richtinggevend dienen te zijn voor de koers van FC Winterswijk.

Aanstellen 4 managers
Door 4 managers aan te stellen die direct betrokken zijn bij de operationele zaken en de dagelijkse praktijk binnen hun geleding, kan de manager samen met de directbetrokkenen sneller schakelen en kwalitatief betere keuzes maken. De managers krijgen hiertoe vergaande (financiële) bevoegdheden. Daarnaast kan een kleiner bestuur slagvaardig 4 managers aansturen en zich voldoende richten op visie- en beleidsontwikkeling en het invullen en bewaken van ambities en de daarbij behorende doelstellingen.

Ingangsdatum
Formeel zullen de 3 bestuursleden die het bestuur gaan verlaten aftreden tijdens de komende najaarsvergadering in november 2018. Toch is in gezamenlijk overleg besloten per direct conform de nieuwe structuur te gaan werken, omdat dit in voorbereiding op het nieuwe seizoen praktisch gezien wenselijk is.

Voor verdere informatie verwijzen wij u graag via deze link naar de PowerPointpresentatie die tijdens de ledenvergadering is gepresenteerd.


Bestuur FC Winterswijk 

Deel dit bericht