02-12
Wijzigingen VTZ
Afbeelding: fcwinterswijk_van_het_bestuur

Doordat er in de commissie VTZ (VoetbalTechnische Zaken) enkele wijzigingen hebben plaatsgevonden wil ik via de website de leden op de hoogte brengen van de ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden. Vanuit het bestuur en ook VTZ is de suggestie geopperd om de portefeuille AVS (algemene voetbalzaken senioren) onder te brengen in de VTZ. Over het algemeen heb je hier kortere lijnen om adequaat in te spelen op zaken die zich voordoen. Omdat er in de loop van vorig seizoen al ontwikkelingen waren, zagen wij ons genoodzaakt om de taken in de VTZ opnieuw in te delen.

Zoals U weet is Tonnie Geurkink ons dit jaar na een ernstige ziekte ontvallen, voor zijn familie in de eerste plaats een enorm verlies. Tonnie was echter ook lid van de technische commissie en behartigde daar, met verve en vol overtuiging, de belangen van de jeugd van FC Winterswijk. Ten tijde van zijn deelname aan de TC als commissielid die jeugdzaken in zijn portefeuille had zitten, was ik nog geen deelgenoot van deze TC. Toen ik echter het voorzitterschap overnam van Heino ter Haar hoorde ik al snel dat Tonnie door zijn ziekte geen deel meer kon uitmaken van de TC, met pijn in het hart heeft hij toen zijn taken bij de TC beëindigd. Wel heeft hij aangegeven dat als ik met hem over zijn werkzaamheden, voor de jeugd in het bijzonder en de club in het algemeen, eens wilde praten dat ik van harte welkom was. In mijn inwerkperiode heb ik dit ter harte genomen en heb over allerlei zaken gesproken. Wat mij toen opviel was dat hij, ondanks zijn ziekte, zeer enthousiast sprak over de club en m.n. de spelers. Daar hij zijn positie noodgedwongen vacant moest stellen hebben wij binnen de TC gezocht naar iemand die zijn taken kon over nemen. Eric Redeker doet dit momenteel.

Ook heeft Jaap Leuijerink aangegeven zijn positie binnen de TC te willen beëindigen en wel per direct. Omdat Jaap samen met Heino de zaken van zondag 1, zondag 2 en zaterdag 1 behartigde, moesten wij hier ook naar een oplossing zoeken en tot een herverdeling van taken komen.

Nu het seizoen 2015-2016 van start is gegaan kan ik u aangeven dat wij erin zijn geslaagd de commissie VTZ weer op orde te krijgen. Wij hebben Marco Wiggers, Chesron Tetelepta en Berni Geurink bereid gevonden om zitting te nemen in de VTZ.

De VTZ bestaat momenteel uit 8 leden, te weten:

- Hans Kranen (voorzitter)
- Heino ter Haar (Zondag 1 en 2)
- Chesron Tetelepta (Zaterdag 1 t/m 5)
- Berni Geurink (Zondag 3 t/m 16)
- Marco Wiggers (Zaterdag VR1, Zondag VR1 en alle meisjesteams)
- Eric Redeker (A t/m C jeugd, tevens contacten met BVO’s)
- Gé Boeijink (D t/m F jeugd, tevens opleidingen)
- Laurens Oord (keepers)

Graag wil ik aangeven dat de leden van de VTZ allen vrijwilligers zijn en de belangen voor hun afdeling zo goed mogelijk proberen te vertegenwoordigen.

M.v.g.
Hans Kranen

Deel dit bericht