Aanmelden als lid van FC Winterswijk

Aanmeldformulier

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
   
   
       
 
 
 
Machtiging contributie
De voetbalvereniging FC Winterswijk verricht haar werkzaamheden uitsluitend met vrijwilligers. Van de ouders van de jeugdleden wordt verwacht dat zij, daar waar mogelijk, hun steentje bijdragen aan de vrijwilligersorganisatie.
De contributie wordt per kwartaal geïncasseerd van uw IBAN rekeningnummer. Wij verzoeken u daarom onderstaande machtiging in te vullen.
 
machtigt bij deze de voetbalvereniging FC Winterswijk de verschuldigde contributie te innen van zijn/haar IBAN rekeningnummer.
 
 
Algemene Voorwaarden & Privacy Statement
FC Winterswijk zal alleen persoonsgegevens van minderjarigen verwerken conform onze Algemene Voorwaarden, AVG verklaring en Privacy policy (bekijk hier).
Voetbalgerelateerde foto’s van leden kunnen worden gebruikt t.b.v. onze communicatiekanalen.
Leden onder de 16
Bij een aanmelding van leden onder de 16 is het noodzakelijk dat de ouder/verzorger ak-koord gaat met de aanmelding (FIFA regel).
 
In te vullen door de ledenadministratie:
 
 
 
 
 
Deel dit bericht