+

Contributie

Hieronder vind u een overzicht van de contributie van FC Winterswijk (op jaarbasis voor seizoen 2018/2019).
In deze bedragen is niet opgenomen: de bijdrage kledingfonds en het bedrag van de gemeentelijke heffing.

Bedrag
Senioren spelend */** € 210,60
Senioren spelend / mannen 45+ */** € 109,80
Senioren spelend / vrouwen 25+ */** € 109,80
Senioren/Jeugd niet spelend € 82,20
Senioren/Jeugd niet spelend, wel trainend * € 109,80
Senioren studenten */** € 139,20
Senioren > 60 jaar € 44,40
Senioren Buitenleden € 48,00

Jeugd O19 - O18 */** € 132,00
Jeugd O17 - O16 */** € 120,00
Jeugd O15 - O14 */** € 109,20
Jeugd O13 - O12 */** € 102,60
Jeugd O11 - O10 */** € 93,60
Jeugd O9 - O8 */** € 87,00
Jeugd O7 - O6 * € 45,60

Leden vrijgesteld € 0,00
Vrijwilligers betalend € 39,60
Vrijwilligers niet betalend € 0,00

Gemeentelijke heffing € 12,00
Bijdrage kledingfonds € 24,00

Donateurs € 43,80

Niet opgenomen bedragen in de contributie

 1. * = Naast bovengenoemde contributie wordt bij elk spelend (en alleen trainend) lid een bijdrage van € 12,00 in rekening gebracht in verband met  de afdrachten naar de Gemeente Winterswijk. In het kader van de gemeentelijke bezuinigingen is deze bijdrage verplicht voor elk spelend lid.
 2. ** = Naast bovengenoemde contributie zal bij elk spelend senior- en jeugdlid een bijdrage van € 24,00 per jaar in rekening gebracht als bijdrage voor het kledingfonds.

Omschrijving van de categorieën

 • Senioren spelend: zijn senioren die in competitieverband uitkomen voor de vereniging.
 • Senioren spelend / mannen 45+: zijn senioren die in competitieverband op de vrijdagavond uitkomen voor de vereniging.
 • ​Senioren spelend / vrouwen 25+: zijn senioren die in competitieverband op de vrijdagavond uitkomen voor de vereniging.
 • Senioren studenten: zijn senioren die in competitieverband uitkomen voor de vereniging en studeren, zij kunnen het bestuur verzoeken om toegelaten te worden tot deze categorie. Het bestuur van de vereniging beslist uiteindelijk welke leden toegelaten worden tot deze categorie.
 • Senioren niet spelend: zijn senioren die niet in competitieverband uitkomen voor de vereniging en ook niet trainen.
 • Senioren niet spelend wel trainend: zijn senioren die alleen trainen en niet uitkomen in competitieverband voor de vereniging.
 • Senioren > 60 jaar: zijn niet spelende leden die de leeftijd van 60 jaar hebben bereikt.
 • Leden vrijgesteld: zijn ereleden van de vereniging en conform de statuten vrijgesteld zijn van contributie.

Overige bepalingen

 • Een gezin betaalt slechts voor maximaal twee jeugdleden waarbij de oudste twee spelers in rekening zullen worden gebracht. Voor deze regeling kunt u in contact treden met de ledenadministratie en/of de secretaris. De bijdrage van de Gemeente Winterswijk en de bijdrage voor het kledingfonds blijven wel voor alle spelende leden verschuldigd.
 • Het lidmaatschap geldt voor een heel jaar en kan dus niet tussentijds worden opgezegd.
 • Contributie wordt vooraf via automatische incasso geïnd bij de leden, dit is mogelijk per kwartaal, halfjaar of jaar.
 • Leden die geen toestemming geven om via een automatische incasso de contributie te betalen zijn verplicht de contributie voor een half jaar vooruit te betalen. Zij ontvangen een factuur welke binnen de gestelde betalingstermijn betaald dient te worden.
 • Als je als spelend lid 6 maanden of langer geblesseerd bent kun je in aanmerking komen voor een gedeeltelijke restitutie op de betaalde contributie. Neem hiervoor contact op met de ledenadministratie.
 • Boetes van de KNVB worden door FC Winterswijk ingehouden bij de desbetreffende leden.
Deel dit bericht