Contributie

Hieronder vind u een overzicht van de contributie van FC Winterswijk (op jaarbasis voor seizoen 2023/2024).
 

Bedrag
Senioren spelend € 271,00
Senioren spelend / mannen 45+ € 175,00
Senioren spelend / mannen 35+ € 175,00
Senioren spelend / vrouwen 18+ € 175,00
Senioren/Jeugd niet spelend € 92,00
Senioren/Jeugd niet spelend, wel trainend € 132,00
Senioren studenten € 202,00
Senioren > 60 jaar € 66,00
Senioren Buitenleden € 66,00

Jeugd O19 - O18 € 185,00
Jeugd O17 - O16 € 185,00
Jeugd O15 - O14 € 168,00
Jeugd O13 - O12 € 168,00
Jeugd O11 - O10 € 152,00
Jeugd O9 - O8 € 152,00
Jeugd O7 - O6 (Mini's) € 83,00
Jeugd O5 - O4 (Ukkies) € 26,00

Leden vrijgesteld € 0,00
Vrijwilligers betalend € 44,00
Vrijwilligers niet betalend € 0,00

Donateurs € 50,00

Omschrijving van de categorieën

 • Senioren spelend: zijn senioren die in competitieverband uitkomen voor de vereniging.
 • Senioren spelend / mannen 35+ en 45+: zijn senioren die in competitieverband op de vrijdagavond uitkomen voor de vereniging.
 • ​Senioren spelend / vrouwen 18+: zijn senioren die in competitieverband op de vrijdagavond uitkomen voor de vereniging.
 • Senioren studenten: zijn senioren die in competitieverband uitkomen voor de vereniging en studeren, zij kunnen het bestuur verzoeken om toegelaten te worden tot deze categorie. Het bestuur van de vereniging beslist uiteindelijk welke leden toegelaten worden tot deze categorie.
 • Senioren niet spelend: zijn senioren die niet in competitieverband uitkomen voor de vereniging en ook niet trainen.
 • Senioren niet spelend wel trainend: zijn senioren die alleen trainen en niet uitkomen in competitieverband voor de vereniging.
 • Senioren > 60 jaar: zijn niet spelende leden die de leeftijd van 60 jaar hebben bereikt.
 • Leden vrijgesteld: zijn ereleden van de vereniging en conform de statuten vrijgesteld zijn van contributie.

Overige bepalingen

 • Een gezin betaalt slechts voor maximaal twee jeugdleden waarbij de oudste twee spelers in rekening zullen worden gebracht. Voor deze regeling kunt u in contact treden met het secretariaat. De gemeentelijk heffing van de gemeente Winterswijk en de bijdrage voor het kledingfonds blijven wel voor alle spelende leden verschuldigd.
 • Het lidmaatschap geldt voor een heel jaar en kan dus niet tussentijds worden opgezegd (nadere toelichting zie contributiereglement)
 • Contributie wordt vooraf via automatische incasso geïnd bij de leden, dit is mogelijk per kwartaal of jaar.
 • Leden die geen toestemming geven om via een automatische incasso de contributie te betalen zijn verplicht de contributie binnen de gestelde betalingstermijn van 21 dagen te voldoen. Zij ontvangen een factuur..
 • Als je als spelend lid zes maanden of langer geblesseerd bent kun je in aanmerking komen voor een gedeeltelijke restitutie op de betaalde contributie. Neem hiervoor contact op met het secretariaat.
 • Boetes van de KNVB worden door FC Winterswijk ingehouden bij de desbetreffende leden.
Deel dit bericht