24-03
SSJ dingt mee naar Gouden Piramide
Afbeelding: 2014-03-16 Gouden Piramide

De Gouden Piramide is de jaarlijkse Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap. De Rijksprijs wordt toegekend naar aanleiding van een project waarvan de totstandkoming en het eindresultaat een toonbeeld zijn van de bijzondere rol die inspirerend opdrachtgeverschap bij het ontwerp- en bouwproces kan spelen. De prijs bestaat uit een trofee, een plaquette en een bedrag van 50.000 euro. De beste projecten worden beschreven en geïllustreerd in een boek en de AVRO zendt documentaires uit over de genomineerde opdrachtgevers en hun project in “Kunstuur”. De Gouden Piramide is een initiatief van de ministeries van I&M, OCW en BZK.

Inschrijven kon tot vrijdag 14 maart 17.00 uur. Dit is gebeurd door Leon klein Tank (voorzitter Stichting Sportpark Jaspers, SSJ) en Henno Westeneng (architect). Opdrachtgevers hebben 83 projecten ingezonden voor deelname aan deze ronde van de Gouden Piramide. Een prachtige aantal natuurlijk! Benieuwd wat de jury van Sportpark Jaspers gaat vinden...

In maart bekijkt de technische commissie of de inzendingen aan de deelnamevoorwaarden voldoen en in april en mei worden de inzendingen beoordeeld door de jury. Tijdens twee jurybijeenkomsten wordt iedere opdrachtgever en het bijbehorende project besproken. Tijdens de laatste van deze twee bijeenkomsten, worden minimaal drie en maximaal vijf opdrachtgevers genomineerd. Deze worden half mei bekendgemaakt. Op woensdag 4 & donderdag 5 juni vinden de jurybezoeken en televisieopnamen plaats. Tijdens de zomer worden de documentaires gemonteerd, het boek geschreven en de trofee gesigneerd. In oktober en november worden bij AVRO's “Kunstuur” de documentaires uitgezonden. Op zaterdag 22 november 2014 vindt de uitreiking plaats!

Vraag aan SSJ was onder andere: Welke visie lag aan het project ten grondslag, en hoe heeft u die visie tot uitdrukking gebracht in de opdracht voor de ontwerper(s)?
Antwoord: De voetbalvereniging had een functioneel, duurzaam en onderscheidend gebouw voor ogen waar alle leden zich veilig en thuis voelen. Dit is vertaald in een gebouw met heldere plattegronden en een transparante, eigenzinnige uitstraling. Een concept waarmee het gebouw niet alleen op het sportpark maar ook op de prominente, groene locatie aan de rand van Winterswijk anticipeert.

Naast de functionele aspecten, hechtte de vereniging veel waarde aan de uitstraling, kwaliteit en duurzaamheid (exploitatiegericht)van met name het clubgebouw. Ondanks het krappe budget is er een gebouw van allure neergezet. Vooral door de positieve houding en inzet van de bouwers, installateurs, vrijwilligers, ontwerper, bestuurders, etc. voldoet het gebouw niet alleen aan de verwachtingen, maar is het ook nog eens binnen het budget gebleven. Uniek is de bouw-VOF die is opgericht waarin lokale bedrijven (die veelal ook sponsor zijn) zich konden inschrijven. Aannemers die niet mee deden konden als onderaannemer werkzaamheden uitvoeren. Dit is een groot succes gebleken en uniek binnen de gemeenschap.

Deel dit bericht