Commissie van beroep

De doelstelling van de Commissie van Beroep is het behandelen van beroepszaken van leden tegen door het bestuur opgelegde disciplinaire beslissingen. Zij zullen oordelen over de juistheid van de gevolgde procedure als een lid het niet eens is met een bestuursbesluit. Over de uiteindelijke maatregel hebben zij echter geen zeggenschap.

Ingevolge artikel 10 lid 4 van de statuten van FC Winterswijk, is het bestuur bevoegd bepaalde onderdelen van zijn taken uit te doen voeren door commissies welke door het bestuur zijn benoemd. Gezien de doelstelling van de Commissie van Beroep wordt deze commissie benoemd door het hoogste orgaan van de vereniging, de Algemene Ledenvergadering.

De Commissie van Beroep bestaat uit drie leden, niet zijnde bestuurs- of kaderleden van FC Winterswijk.

Afbeelding: Hans Jager

Commissielid:

Hans Jager
Telefoon: 0543-531868 / 06-55132581
E-mail: j.jager65@kpnmail.nl

Afbeelding: profielfoto_standaard

Commissielid:

Hans Nijkamp
Telefoon: 
E-mail: 

Deel dit bericht